Praktyki na dobry początek

Jak można dzisiaj zauważyć znalezienie dogodnej pracy nie zawsze jest takie proste, jak się wydaje. Czasami może się okazać, że nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań i przeskoczyć wszystkich progów, jakie są nam stawiane już na wstępie w wymaganiach, jakie pracodawca stawia potencjalnym pracownikom. Nie oznacza to, jednak, że w ogóle nie mamy szansy na pracę na takim stanowisko – jest to możliwe, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nasza kandydatura nieco odwlecze się w czasie. Dobrym sposobem na postawienie pierwszego kroku w danej branży, w jakiej praca nas interesuje, są praktyki. Jak się jednak okazuje, nawet dostanie się na bezpłatne praktyki nie jest takie oczywiste, ponieważ tutaj również pracodawca będzie stawiać nam pewne wymagania. Musimy przynajmniej dobrze orientować się w dziedzinie, w jakiej chcemy odbyć praktyki, bądź też w konkretnym jej wycinku, w którym będziemy chcieli zdobyć praktyczne doświadczenie. Oczywiście będziemy traktowani bardziej ulgowo, niż pracownicy faktycznie zatrudnieni w danej firmie, niemniej musimy przykładać się równie mocno. Tylko w takim przypadku uzyskane doświadczenie będzie dla nas wartościowe, ponieważ nauczymy się coś robić dobrze. Bardzo często pracodawcy potrafią docenić osoby, które szybko się uczą, są zaradne i potrafią się zaangażować, oferując zatrudnienie po zakończeniu praktyk.

Kwalifikacje są najważniejsze

Obecnie pracodawca bardzo starannie dobiera sobie personel, ponieważ od jego wydajności i umiejętności będzie zależeć to, jak firma będzie sobie radzić na rynku. Z tego też powodu kwalifikacje pracowników mają duże znaczenie i przeważnie mają decydujący wpływ na to, czy zgłoszenie danej osoby będzie rozpatrywane w kategoriach zatrudnienia na odpowiednie dla niej stanowisko. Pod pojęciem kwalifikacji można rozumieć szereg cech i czynników, które będą wpływać na ocenę umiejętności i potencjału danego kandydata. Liczy się zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i zainteresowania, a także wszystkie inne informacje, które potencjalny pracodawca zdoła wyciągnąć z przedstawionych dokumentów. Niekiedy można również natrafić na takie ogłoszenia, w których doświadczenie, czy jakieś szczególne kwalifikacje nie są wymagane. Najczęściej podstawowym kryterium jest tutaj wiek i dyspozycyjność. Dzieje się tak z tej przyczyny, że w firmach, które dopiero się rozwijają bardzo istotne jest to, żeby jak najbardziej ograniczyć wydatki, a jak wiadomo doświadczony pracownik z dużymi kompetencjami nie może mieć takiej samej pensji, jak początkujący. Czasami też pracodawcy zależy na tym, by stworzyć zgrany zespół, z którym będzie mógł się zżyć dochodząc do sukcesu z grupą solidnych pracowników, którzy okażą się być lojalni.

Urząd pracy a zatrudnienie

Jak będziemy mogli zauważyć, dzisiaj znacznie trudniej jest znaleźć pracę za pośrednictwem urzędu pracy, który jest pogrążony w biurokratycznych zasadach. Nie da się ukryć, iż w takim miejscu rzadko kiedy można natrafić na takie ogłoszenia pracy, które będą odpowiadać naszym kwalifikacjom. Szczególnie wyraźnie można to zauważyć, kiedy poszukujemy pracy na nowoczesnym stanowisku, które powstało wraz ze zmianami technologicznymi, jakie się pojawiły na przestrzeni ostatnich 5-10 lat. Bardzo często zdarza się, że państwowe biura pośrednictwa pracy będą nas po prostu odsyłać do serwisów internetowych, na jakich są zamieszczane ogłoszenia pracy. Nieco lepiej wygląda to w prywatnych placówkach tego typu, jednak znalezienie w takim miejscu pracy też nie daje żadnej gwarancji. Trzeba, bowiem pamiętać, że takie pośrednictwa pomagają znaleźć jedynie pracę tymczasową. Nie mam wobec tego pewności, że po upływie określonego terminu, na jaki zostanie zawarta z nami umowa, nie zostaniemy zwolnieni i ponownie zmuszeni do poszukiwania pracy. Zatem zanim przyjmiemy pracę, warto się dokładnie dowiedzieć, czy jest duże prawdopodobieństwo, że po okresie próbnym nie zostaniemy zwolnieni. Jest to bardzo istotne, ponieważ są w roku takie sezony, kiedy pracę znaleźć jest łatwiej i takie, gdzie jest to znacznie trudniejsze. Jeśli przez taką pracę, która nie wypali, stracimy szansę na zapewnienie sobie stałego źródła dochodu.

Właściwe stanowisko pracy

Dzisiaj praca na wymarzonym stanowisku jest dla wielu osób nieosiągalna, ponieważ nie każdy posiada odpowiednie kwalifikacje. Poza tym taka praca wiąże się z zajmowaniem preferencyjnego etatu, na którym może znajdować się przeważnie tylko garstka osób, a może nawet tylko jedna, jeśli firma jest nie większa niż średnia. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nigdy nie uda się objąć takiej posady, trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość. Aby udało się kiedyś pracować na takim stanowisku, warto przejrzeć oferty pracy pod kątem kwalifikacji, jakie dana osoba na takim etacie powinna mieć. Może się również okazać, że niezbędne będzie doświadczenie, zatem nie można przy okazji zapominać o tym, by zatrudnić się na praktyki, bądź też znaleźć zatrudnienie na stanowisku, które pozwoli nam uzyskać doświadczenie w zakresie tych kompetencji, które będą odgrywały decydującą rolę. Warto również zapoznać się z oczekiwaniami pracodawcy, ponieważ bardzo często zdarza się, że osoba na wyższym stanowisku jest odpowiedzialna za wiele różnych działań w firmie. Zatem jej wiedza musi być przekrojowa i mieć zastosowanie praktyczne, inaczej taka osoba nie będzie potrafiła szybko podejmować właściwych decyzji. Niekiedy zdarza się, że po zapoznaniu się ze wszystkimi oczekiwaniami i w trakcie wdrażania ich w życie w jakiejś pracy tymczasowej, okazuje się, że wyobrażenia o wymarzonej pracy zmieniają się.

Jak szukać pracy

W obecnych czasach znalezienie właściwej pracy nie jest prostym zadaniem, ponieważ etatów nie ma znowu aż tak dużo. Zatem osoby, które chcą uprzedzić innych kandydatów, muszą w miarę szybko dowiedzieć się o tym, że dane stanowisko jest wolne. Z tego też powodu najlepiej jest szukać pracy przez Internet, gdyż to właśnie w sieci można znaleźć najwięcej ogłoszeń tego typu. W dodatku można posłużyć się kryteriami, dzięki którym można zawęzić oferty pracy tylko do takich, którymi rzeczywiście jesteśmy zainteresowani. Warto również zauważyć, iż wiele serwisów, na których są zamieszczane takie ogłoszenia, umożliwiają zapisanie się do systemu powiadomień. Jeśli więc chcemy być zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowymi ofertami zatrudnienia, wystarczy podać swój adres e-mailowy, a także wpisać te stanowiska pracy, na jakich moglibyśmy z chęcią pracować. W ten sposób nie będziemy musieli tracić czasu na przeglądanie wszystkich tych serwisów w poszukiwaniu pracy. Zamiast tego, wystarczy zajrzeć raz dziennie na swoją skrzynkę e-mail i zapoznać się z tymi ogłoszeniami, które odpowiadają wpisanym przez nas kryteriom. Można również spróbować samemu zamieścić ogłoszenie, że poszukujemy pracy na danym stanowisku. Trzeba jednak wtedy liczyć się z tym, że pracodawca będzie poszukiwać wykwalifikowanego pracownika, więc należy jak najlepiej zaprezentować własną osobę.

Obowiązki pracodawcy i prawa pracownika

W Polsce bardzo ważne miejsce wśród organizacji zajmują związki zawodowe. Związki zawodowe są organami chroniącymi pracownika. Ich głównym zadaniem jest obrona interesów zawodowych i materialnych oraz ochrona socjalna pracownika. Związki zawodowe zajmują się także sprawami emerytów i rencistów. Te organizacje pełnią bardzo ważną rolę w kontrolowaniu przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawców. Pracownikowi przysługuje szereg praw, na straży których stoją między innymi związki zawodowe. Jednym z najważniejszych praw pracownika jest prawo do równego traktowania i takiego samego wynagrodzenia za wykonywane obowiązki bez względu na płeć. Jakiekolwiek nierówności w tym względzie są dyskryminacją i podlegają karze. Przestępstwem jest również dyskryminacja pracownika ze względu na poglądy, wyznanie, pochodzenie etniczne czy orientację seksualną. Pracodawca ma ponadto obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Są one dość szczegółowo określone przez prawo pracy. Pracownik ma również prawo do wypoczynku oraz podnoszenia swoich kwalifikacji tak, aby móc osiągnąć awans zawodowy. W razie nieprzestrzegania przez pracodawcę podstawowych praw, które gwarantuje kodeks pracy, pracownik może skierować skargę do sądu i dochodzić swoich racji, a także zadośćuczynienia ze strony szefa.

Najbardziej pożądane i najlepiej opłacalne zawody

Osoby, które chcą żyć dostatnio i nie martwić się o niezapłacone rachunki powinny zawczasu pomyśleć o wyborze zawodu, który przynosi wysokie dochody i zapewnia szybkie zatrudnienie zaraz po ukończeniu szkoły. Media co jakiś czas serwują nam rankingi zawodów najbardziej pożądanych na rynku pracy, a tym samym najlepiej płatnych. Rozwój infrastruktury oraz zapotrzebowanie na nowe budynki mieszkalne, biurowe, gospodarcze sprawia, że jednym z najbardziej opłacalnych zawodów jest inżynier budownictwa. Miesięczne wynagrodzenie w tym zawodzie może sięgać piętnastu tysięcy złotych. Innym, bardzo pożądanym zawodem jest informatyk. Przy obecnym stopniu technizacji niemal wszystkich dziedzin życia rzeczywistość empiryczna i świat wirtualny są ze sobą nierozerwalnie związane. Coraz więcej czynności wykonuje się za pomocą kilku kliknięć. Informatyczne są systemy bankowe, sprzedaż, komputery opanowały także medycynę, dziedziny artystyczne i szkolnictwo. Właściwie w każdej placówce niezbędny jest informatyk. Pensja specjalisty od komputerów może osiągać według szacunków nawet dwanaście tysięcy złotych miesięcznie. Inne pożądane i dochodowe zawody przyszłości to księgowy, programista oraz fizjoterapeuta. Zawodem, który wzbudza ogromne zainteresowanie jest również grafik. Oczywiście, największą szansę rozwoju ma w obecnych czasach wyłącznie grafika komputerowa, która zdominowała tę dziedzinę.

Wykształcenie, które zwiększa szansę na zdobycie pracy

Trudno przewidzieć, jaka będzie wyglądała sytuacja na rynku pracy za kilka lat. Często wiele czynników składa się na niespodziewane zmiany. Można jednak czynić pewne prognozy korzystając z wiedzy ekonomistów i bacznie obserwując procesy gospodarcze. Rosnące bezrobocie zmusza młodych ludzi do dostosowania wykształcenia do zapotrzebowania na rynku pracy, niekoniecznie zaś do swoich zainteresowań i pasji. Ekonomiści prognozują, że będzie rósł popyt na pracowników z wykształceniem technicznym, ewentualnie medycznym. W znacznie gorszej sytuacji są humaniści. Już od kilkunastu lat zapotrzebowanie na pracowników-humanistów jest właściwie zerowe. Wiele osób z tego rodzaju wykształceniem jest zmuszonych do przekwalifikowania się i podjęcia pracy niezgodnej z zainteresowaniami. Ciekawym zjawiskiem ostatnich lat jest powrót do wykształcenia zawodowego. Bardzo długo ten szczebel edukacji był niedoceniany, a wręcz deprecjonowany. Uważano, że do szkoły zawodowej idą osoby mniej zdolne, które nie dadzą sobie rady w liceum. Obecnie na rynku pracy brakuje osób z wykształceniem zawodowym, mających konkretny fach w ręku. Europa Zachodnia już dawno doceniła ten rodzaj wykształcenia. W Niemczech ideałem pracownika jest osoba posiadająca wykształcenie zawodowe, następnie uczęszczająca do technikum i na studia wyższe. Niestety, system kształcenia wyższego w Polsce kuleje pod względem przygotowania do zawodu.

Jak założyć własną działalność gospodarczą

Wiele osób decyduje się na porzucenie etatu i założenie własnej działalności gospodarczej. Wiele firm w Polsce to działalności jednoosobowe. Bardzo często ludzie decydują się na pracę na własny rachunek. Procedura założenia własnej działalności gospodarczej jest bardzo prosta. Wymagana jest przede wszystkim rejestracja w urzędzie i wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Odpowiedni formularz można wypełnić i przesłać nawet przez Internet, nie wychodząc z domu. Udogodnieniem ostatnich lat jest również zniesienie opłaty za rejestrację własnego biznesu. Najważniejszą rzeczą w całym wniosku rejestracyjnym jest poprawnie wpisany kod, który stanowi nośnik informacji o rodzaju wykonywanej pracy i specyfice przedsiębiorstwa. W razie jakichkolwiek problemów z wypełnieniem wniosku pomocą służą odpowiednio wykwalifikowani konsultanci. Z porady można skorzystać osobiście, udając się do punktu konsultacyjnego, albo za pośrednictwem infolinii. Najtrudniejszym elementem prowadzenia własnego biznesu jest księgowość. Wielu przedsiębiorców, nieposiadających tego rodzaju kwalifikacji, korzysta z pomocy biura rachunkowego. Taka usługa wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami, na co zwykle nie mogą pozwolić sobie firmy dopiero rozpoczynające działalność. W tej sytuacji warto podjąć się prowadzenia księgowości samodzielnie, ewentualnie korzystając z asysty konsultantów.

Pisanie o zainteresowaniach źródłem dochodów

Hitem ostatnich lat stało się zarabianie w Internecie. Nie chodzi o sprzedaż internetową, aukcje i tym podobne przedsięwzięcia, ale o prowadzenie bloga o swoich zainteresowaniach. Aby bezpiecznie prowadzić blog warto minimalnym nakładem finansowym wykupić miejsce na serwerze i domenę. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie aby wybrać rozwiązanie bezpłatne. Przede wszystkim jednak należy mieć ciekawy pomysł i wybrać interesującą tematykę prowadzonej strony. Najpopularniejsze tematy, które mogą przynosić regularne dochody to podróże, gry, gotowanie, moda, sport, uroda, książki. Z jednej strony ważne jest aby temat był popularny i wzbudzał zainteresowanie jak największej rzeszy odbiorców, z drugiej zaś powinien zgadzać się z pasjami i wiedzą blogera. Jeśli będzie to temat wybrany „na siłę”, odbiorcy szybko się zorientują, gdyż posty będą nieciekawe, a nawet po prostu nieprofesjonalne i wprowadzające w błąd z powodu niewystarczającej wiedzy autora. Dla samego piszącego będzie to ponadto żmudna i nudna praca, a w prowadzeniu bloga chodzi przecież przede wszystkim o przyjemność tworzenia. Blog ma ponadto przewagę nad portalem, gdyż jest przedsięwzięciem mniejszym, łatwiejszym do prowadzenia dla jednej osoby oraz docierającym do konkretnego grona odbiorców, oczekujących subiektywnych, specyficznych treści, regularnie aktualizowanych. Źródłem pieniędzy dla blogera są programy partnerskie oraz reklama kontekstowa.

error: Content is protected !!