Pracoholizm – lekceważone i groźne zaburzenie

Każdy z nas dąży do stabilizacji i harmonii w życiu. Stała praca jest czynnikiem sprzyjającym uporządkowaniu codzienności. Często bywa tak, że paradoksalnie odczuwamy stres, gdy wybieramy się na urlop, gdyż jest to zmiana zaburzająca codzienny rytm. Jest to normalna reakcja, którą nie należy nadmiernie się niepokoić. Powodem do niepokoju jest permanentny stres związany z pracą, ciągłe myślenie o obowiązkach zawodowych i nieumiejętność odpoczynku. Jeśli doświadczamy tego rodzaju objawów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że cierpimy na pracoholizm. Pracoholizm jest jednostką chorobową, zaburzeniem, które można i należy leczyć. Nadmierne przywiązanie i potrzeba pracy zatruwają życie i sprawiają, że tracimy radość i zainteresowanie innymi jego sferami. Jest to choroba dotykająca przeważnie ludzi młodych i bardzo ambitnych. Początkowo trudno rozpoznać objawy tego zaburzenia, gdyż ogromna pracowitość spotyka się zwykle z aprobatą otoczenia. Nie należy jednak mylić pracowitości i czerpania satysfakcji z pracy z pracoholizmem, który jest po prostu chorobą. Problemy pojawiają się wówczas, gdy chory nie znajduje czasu na nic innego poza pracą, a nawet nie wykazuje zainteresowania niczym, co nie należy do sfery jego życia zawodowego. W przypadku takich objawów nie należy czekać, tylko niezwłocznie zgłosić się do specjalisty.

Jak być efektywnym pracownikiem?

Zapewne wszyscy pracodawcy chcieliby zatrudniać efektywnych i w stu procentach wydajnych pracowników. Efektywność pracownika zależy w głównej mierze od poziomu jego motywacji. Jeśli praca jest przyjemna, związana z zainteresowaniami, urozmaicona, ciekawa, dająca możliwość rozwoju na wielu polach oraz dobrze płatna to istnieje duża szansa, że wszystkie zadania będą przez pracownika wykonane rzetelnie, na czas, a chęć podjęcia nowego wyzwania będzie wciąż wysoka. Aby być wydajnym pracownikiem warto również zadbać o kondycję psychofizyczną. Ważna jest wystarczająca ilość snu, odpowiednie warunki, pozwalające skoncentrować się i skupić wyłącznie na wykonywanym zadaniu oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. Bardzo wiele zależy również od atmosfery w miejscu pracy. Jeśli stosunki w zespole są przyjazne, nie ma nadmiernej rywalizacji, a szef potrafi zmotywować do pracy w sposób inny niż zastraszanie, praca staje się przyjemnością. Bardzo istotne są warunki fizyczne pracy. Jeśli jesteśmy w pomieszczeniu, w którym panuje gwar, wciąż dzwoni telefon albo ciągle musimy odbierać pocztę, zdolności koncentracji gwałtownie spadają. Wszelkie niekontrolowane dźwięki i szum wokół odrywają nas od pracy i zaburzają jej rytm, a to nie sprzyja efektywnemu wykonywaniu zadań. Warto również pracować nad umiejętnością oddzielenia życia prywatnego od zawodowego.

Mobbing w miejscu pracy i formy psychicznego terroru

Pojęcie mobbing pojawiło się w mediach stosunkowo niedawno, bo zaledwie kilkanaście lat temu. Zjawisko, które kryje się pod tym pojęciem jest natomiast znane od zawsze. Chodzi o psychoterror, psychiczną przemoc grupy wobec jednostki, która postrzegana jest jak przysłowiowy kozioł ofiarny. Często do tego rodzaju nadużyć dochodzi w miejscu pracy. Osobą dopuszczającą się mobbingu jest zwykle przełożony, natomiast współpracownicy milcząco wyrażają zgodę na psychiczne dręczenie. Często mobbing jest działaniem zawoalowanym, a pracodawca zachowuje pozory dobrych stosunków z podwładnym. Zwykle wszystko dzieje się z pozornym przestrzeganiem prawa, tak, że ofiara nie jest w stanie zebrać i przedstawić dowodów przestępstwa w sądzie. Osoba stosująca mobbing zwykle posuwa się do trzech działań, mających na celu psychiczne wyniszczenie pracownika. Są to: zastraszanie, obwinianie i poniżanie. Najczęściej spotykane działania mobbującego pracodawcy wobec pracownika to nadmierne kontrolowanie, zlecanie zbyt wielu zadań lub prac przekraczających jego kompetencje, pomijanie w sprawie awansu i premii, izolowanie od współpracowników, zmuszanie do pracy po godzinach oraz przypominanie o zagrożeniu pozycji zawodowej. Często pozostali pracownicy wyrażają na to milczącą zgodę, gdyż boją się o własną pozycję i bezpieczeństwo.

Wady i zalety wydłużenia wieku emerytalnego

Jedną z bardzo kontrowersyjnych decyzji obecnego rządu jest wydłużenie wieku emerytalnego. Zgodnie z ustawą z 11 maja 2012 roku wiek emerytalny został wydłużony do 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Decyzja wzbudziła wiele wątpliwości. Eksperci widzą w niej zarówno wady, jak i zalety. Przede wszystkim wydłużenie wieku emerytalnego ma uchronić społeczeństwo przed katastrofą demograficzną. W obliczu starzenia się populacji, w systemie emerytalnym, który polega na pracy młodszych pokoleń na utrzymanie starszych, może za kilkadziesiąt lat okazać się, że pieniędzy dla seniorów po prostu nie ma. Inne korzyści dla gospodarki to większe wpływy do budżetu państwa, zmniejszenie wydatków funduszy wypłacających świadczenia emerytom, wzrost wskaźnika pkb oraz wzrost wypłacanych w przyszłości świadczeń emerytalnych. Eksperci podkreślają ponadto, że wydłużenie wieku emerytalnego idzie w parze z systematycznym zwiększaniem się długości życia. Rządowa decyzja ma również wady, które wzbudzają w społeczeństwie wiele obaw. Przede wszystkim przed seniorami stoi wyzwanie przekwalifikowania się, gdyż nie da się efektywnie wykonywać pewnych zawodów do późnego wieku. Innym, bardzo poważnym mankamentem jest brak miejsc pracy dla młodych ludzi, gdyż etaty będą zajęte przez osoby starsze o kilka lat dłużej.

Wyzysk i złe traktowanie w miejscu pracy

Niemal każdego dnia media dostarczają nam wiadomości o wyzysku w pracy, mobbingu, niesprawiedliwym traktowaniu i wielu innych nadużyciach, jakich dopuszczają się pracodawcy względem pracowników. W społeczeństwie mają się dobrze dwa stereotypy. Pierwszy dotyczy małych firm. Mówi się, że w niewielkich przedsiębiorstwach nie przyjął się kodeks pracy i właściciele wyzyskują swoich pracowników ze względu na nadmiar obowiązków przy jednoczesnych zbyt niskich dochodach, niewystarczających na stworzenie dodatkowych etatów. Drugi stereotyp dotyczy korporacji. Wielkie firmy są wprawdzie bardziej narażone na różnego rodzaju kontrole niż małe przedsiębiorstwa, ale szefowie korporacji pod okiem wykwalifikowanych prawników nauczyli się zgrabnie omijać przepisy, przez co wyzysk stał się niejako niewidzialny. Jedną ze sztuczek korporacyjnych gigantów stało się wpisywanie nadgodzin w umowę zlecenie, która jest osobnym dokumentem, sporządzanym poza umową o pracę. W efekcie człowiek może pracować praktycznie cały czas. Pracownicy często nie mają wyjścia i godzą się na niesprawiedliwe traktowanie. Zwykle czują się bezradni, gdyż większość nadużyć odbywa się z ominięciem przepisów prawa. Boją się utraty pracy, gdyż obecna trudna sytuacja na rynku nie sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy. Trudności sprawia także fakt, że pojęcie „wyzysk” nie istnieje w kodeksie pracy.

Jak zwiększyć swoje szanse na pracę

W obliczu rosnącego bezrobocia ludzie prześcigają się w okazywaniu swojej kreatywności w poszukiwaniu pracy. Skoro do wybicia się nie wystarcza wysokie wykształcenie i zdolności, trzeba w jakiś inny sposób zwrócić na siebie uwagę potencjalnego pracodawcy. W ostatnich latach powstało mnóstwo poradników dla poszukujących pracy. Organizowane są nawet specjalne szkolenia, które mają pokazać kursantom, jak się właściwie zaprezentować, jak napisać atrakcyjne CV i list motywacyjny, w jaki sposób szukać pracy, co robić, a czego kategorycznie unikać, aby zdobyć wymarzoną posadę. Pierwszy krok do zatrudnienia to przeglądanie ofert pracy. Przy obecnym rozwoju mediów jest to sprawa bardzo prosta. Ogłoszenia dostępne są w urzędach pracy, w prasie, w Internecie, a także bezpośrednio w miejscu pracy. Eksperci zachęcają do aktywnego poszukiwania pracy, przeglądania ofert na bieżąco oraz zalogowania się na portalach z ogłoszeniami. Na indywidualnym koncie umieszczamy swoje dane, CV, opis, zdjęcie itp. Taki prosty zabieg może realnie zwiększyć nasze szanse, gdyż zdarza się, że pracodawcy przeglądają tego rodzaju serwisy. Ważne jest również, aby CV, które wysyłamy, przedstawiało nas w atrakcyjnym świetle. Aplikacja musi być dostosowana do miejsca pracy, o które się staramy. Jeśli jest to praca w korporacji, biurze, banku czy szkole, CV powinno być schludne, przejrzyste, rzeczowe. Gdy chcemy zdobyć posadę w zawodzie o konotacjach artystycznych, warto pokusić się o odrobinę kreatywności, a nawet szaleństwa w formie.

Warunki zatrudnienia osób niepełnoletnich

Często młodzi ludzie chcą podjąć jakąś prostą pracę, która przyniesie im dodatkowe pieniądze, gdy kieszonkowe od rodziców nie wystarcza. Wielu nastolatków odkłada na jakiś większy wydatek, wakacje, rower, nowy model telefonu czy komputer. Czasem dzieci zmuszone są do pracy przez trudną sytuację finansową w domu rodzinnym. Zatrudnianie osób niepełnoletnich regulowane jest przez prawo. Podjąć pracę legalnie może osoba młodociana, czyli ktoś, kto ukończył szesnaście lat, ale nie osiągnął pełnoletniości. Dodatkowym warunkiem niezbędnym do zatrudnienia nastolatka jest ukończenie przez niego gimnazjum. Dziecko, czyli według kodeksu pracy osoba w wieku poniżej szesnastu lat, może podjąć pracę związaną z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Do podjęcia pracy przez tak młodą osobę konieczna jest zgoda prawnego opiekuna. Niezbędna jest również pisemna zgoda lekarza, dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko oraz opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czas pracy dziecka nie może przekraczać sześciu godzin dziennie. Osoby niepełnoletnie podejmują często proste zajęcia, takie jak roznoszenie ulotek. Jest to zwykle praca w czasie wolnym od nauki, szczególnie podczas letnich wakacji. Aby dodatkowo zarobić bez podpisywania umowy o pracę wiele dzieci pomaga sąsiadom w zakupach, wyprowadzaniu psów czy koszeniu trawnika.

Ulgi i przywileje dla ciężarnych pracownic

Wielu pracodawców niechętnie zatrudnia młode kobiety. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że młoda kobieta wkrótce będzie chciała mieć dziecko, a to wiąże się z wieloma niedogodnymi konsekwencjami dla pracodawcy. Ciężarnej przysługuje wiele ulg, które gwarantuje prawo. Kobieta ma także specjalne przywileje po urodzeniu dziecka. Przede wszystkim ciężarnej pracownicy, ani młodej mamy na urlopie macierzyńskim nie można zwolnić. Wypowiedzenie umowy o pracę jest w tym okresie po prostu łamaniem prawa. Przy zatrudnieniu na umowę o pracę młodej mamie przysługuje płatny urlop macierzyński. Niestety, takiego przywileju nie mają kobiety zatrudnione na umowę zlecenie. Niektórzy pracodawcy nie chcą przedłużyć współpracy z kobietą posiadającą małe dziecko i wręczają wypowiedzenie pierwszego dnia po urlopie macierzyńskim. Oczywiście, zwolnienie pracownicy tylko dlatego, że ma małe dziecko jest niezgodne z prawem i można skierować sprawę do sądu pracy. Innym przywilejem kobiet w ciąży jest maksymalnie ośmiogodzinny czas pracy. Nie wolno nakazać ciężarnej pracy ponad normę (tak zwanych nadgodzin). Naruszenie tego przepisu jest karane wysoką grzywną. Złamaniem prawa jest również nakaz wyjazdu w delegację kobiety ciężarnej. Pracodawca ma także obowiązek udzielić kobiecie zwolnienia na czas badań lekarskich związanych z ciążą. Czas nieobecności pracownicy jest płatny.

Emigracja zarobkowa łatwiejsza w zjednoczonej Europie

W obliczu rosnącego bezrobocia i widma kryzysu ekonomicznego, wiele osób decyduje się na emigrację zarobkową. Polacy coraz częściej wyjeżdżają z kraju, aby podjąć pracę za granicą. Najczęściej kierują się na zachód Europy, do krajów o lepiej rozwiniętej gospodarce i wyższym wskaźniku produktu krajowego brutto na mieszkańca. Mimo panującego w Europie Zachodniej kryzysu warunki zatrudnienia i płaca są wciąż lepsze niż w Polsce, kraju o gospodarce rozwijającej się. Przeciętna stawka za godzinę pracy na Zachodzie jest przeważnie kilkakrotnie wyższa niż w Europie Środkowej. Znacznie lepsze są również warunki socjalne i pomoc dla osób bezrobotnych. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło zachodnią granicę dla emigrantów. Wyjazd z kraju stał się znacznie prostszą sprawą. Otworzyły się również dla Polaków rynki pracy państw zachodnich. Polacy wyjeżdżają tym chętniej, że nie zawsze konieczna do podjęcia pracy jest znajomość języka obcego. Często sami pracodawcy opłacają swoim pracownikom kurs językowy. Trzeba być jednak ostrożnym przed podjęciem pracy za granicą, gdyż wiele osób pada ofiarą nieuczciwych pracodawców. Najkorzystniej jest oczywiście gdy ktoś znajomy zarekomenduje nam daną firmę. Nie zawsze jednak mamy taką możliwość i korzystamy z ogłoszeń. Przed wyjazdem należy dokładnie sprawdzić potencjalnego pracodawcę i rozpatrywać tylko oferty wiarygodnych serwisów z ogłoszeniami.

Bezrobocie młodych ludzi problemem Europy

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest ostatnio bardzo trudna. Liczba osób bezrobotnych rośnie. Obecnie bezrobocie w naszym kraju wynosi 14%. Stopa bezrobocia jest najwyższa w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim (przekracza 18%). Bez pracy jest coraz więcej młodych ludzi. Najbardziej niepokojącym zjawiskiem stał się fakt, że gwarancji zatrudnienia nie daje nawet wysokie wykształcenie. Wiele osób porzuca marzenia o pracy zgodnej z zainteresowaniami oraz posiadanym wykształceniem i decyduje się na podjęcie jakiegokolwiek zajęcia przynoszącego dochody. Nierzadko są to zajęcia znacznie poniżej kwalifikacji zatrudnionego. Wiele osób decyduje się na emigrację, gdzie minimalna stawka za najprostsze prace jest kilkakrotnie wyższa niż w Polsce. Niektóre źródła podają, że bezrobocie w Polsce zmniejszyło się w stosunku do poprzednich lat. Eksperci wyjaśniają, że przyczyną tego minimalnego spadku jest właśnie emigracja zarobkowa. Niestety, możliwości podjęcia pracy za granicą stają się coraz bardziej ograniczone ze względu na kryzys, w którym pogrążona jest Europa Zachodnia. Odsetek młodych ludzi bez pracy w niektórych państwach europejskich jest nawet wyższy niż w Polsce. Najbardziej dramatyczna sytuacja jest na południu Europy – w Grecji, Hiszpanii i Portugalii, gdzie odsetek młodych bezrobotnych sięga 60%.

error: Content is protected !!